drogibaroku.org – Szlaki Kulturowe Sztuki XVII i XVIII wieku.

Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna jest wspólną inicjatywą Fundacji Edukacja dla Demokracji w Warszawie, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Domu Spotkań Angelusa Silesiusa we Wrocławiu.

Celem projektu jest realizacja idei „Barok w służbie rozwoju lokalnego” czyli wykorzystanie sakralnej sztuki barokowej do szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Cel projektu realizowany jest poprzez kilka równoczesnych działań:

identyfikacji i opisu obiektów sakralnych poprzez profesjonalistów i studentów IV i V roku historii sztuki,
opracowywanie profesjonalnych materiałów o danych obiektach (kościołach, obrazach, rzeźbach) ,
popularyzacja twórców środkowoeuropejskiego baroku,
intensywne szkolenie właścicieli obiektów z zakresu udostępniania obiektów dla turystów i pasjonatów sztuki,
warsztaty terenowe z trenerami w dwóch specjalizacjach historii sztuki oraz rozwoju lokalnego,
bezpłatna publikacja wszystkich informacji w sieci internet na stronie projektu
porządkowanie informacji o rzeźbie i malarstwie barokowym i o artystach w sieci internet.
Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna uzupełnia także przebieg szlaku cysterskiego w Polsce tworząc małe regionalne pętle tego szlaku. Szlak opiera się o o obiekty (nie zawsze barokowe), w których dostępne są wybitne obrazy śląskiego malarstwa barokowego.

Pierwsza faza projektu współfinansowana była ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008. W roku 2009 do szlaku została dołączona Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie (wraz z dwoma nieznanymi dotychczas obrazami Michaela Willmanna oraz Sanktuarium Maryjne w Grodowcu. W roku 2010 zrealizowany był kolejny projekt „Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna w dawnym księstwie żagańskim”. Planowany jest dalszy rozwój projektu o kolejne obiekty na osi Żagań-Cieszyn oraz Sicin.