MODUŁOWY PRZEWODNIK PO SZLAKACH KULTUROWYCH


BAZAOTWARTYCHZASOBÓW
ARTYŚCI ///DZIEŁA /// AKTYWIZACJA ///ROZWÓJ LOKALNY


   SZUKAJ   

    MATERIAŁY DODATKOWE

SIENNO

(biał. Сянно, ros. Сенно; obwód witebski)

Klasztor Franciszkanów

Ufundowany w r. 1609 przez podkomorzego parnawskiego Eustachego Kurcza i Reginę z Wołłowiczów. Klasztor zbudowano w r. 1760. W r. 1809 został rozbudowany. Skasowano go w r. 1851.
Jest to budynek murowany, piętrowy. Częściowo zachowany.

Kościół Franciszkanów p.w. Św. Trójcy

Murowany w l. 1768–1772 z fundacji ówczesnych właścicieli miasta – Tadeusza Ogińskiego i Jadwigi z Załuskich – według projektu Jana Wilhelma Frezera. Odwiedziła go Katarzyna II. Kościół restaurowano przed r. 1837 staraniem przeora Fulgentego Kossakowskiego. Po kasacie klasztoru funkcjonowała przy nim parafia. Po r. 1917 został zamknięty. W r. 1962 wysadzono go w powietrze.

Była to zamknięta w prostokątnym planie krzyżowa świątynia, zwrócona do rynku fasadą podzieloną kolumnami w dwóch kondygnacjach. Wnętrze zdobiło dziewięć ołtarzy, a ołtarz gł. oddzielał długi chór zakonny. W ramieniu transeptu stał stiukowy ołtarz ze srebrną trumną z ciałem Św. Fortunata Męczennika, ofiarowanym przez papieża Klemensa XIV w r. 1772 r. Ściany pokrywała dekoracja malarska z pocz. w. XX (mal. Wacław Bubnowski).


Tytuł: SIENNO
Opis:
Licencja: CC BY 3.0

Autor(rzy):
Konsultacja naukowa
Recenzja :

Wydawca:

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencjami Creative Commons
Uznanie autorstwa- 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL)
Odpowiednie licencje zostały oznaczone na poszczególnych stronach.